สารบัญสอนฟรี

1. ตลาด Forex คืออะไร?
2. คำศัพท์พื้นฐานในตลาด Forex
3. เวลาเปิดปิดของตลาด Forex
4. Meta trader 4
5. Indicator คืออะไร?
6. แนวโน้ม(Trend)
7. ADX
8. Moving average
9. Fibonannci
10. Candle Stick (แท่งเทียน)
11. Chart pattern
12. RSI
13. Stochastic
14. Trendline
15. Forex Trader
16. Trading Style
17. Trading Plan
18. Support/Resistance
19. Oscillator
20. Pivot Point
21. Elliott wave
22. Stoploss
23. Trading System
24. Money Management

เวลาตลาด FOREX

ตลาด Forex นั้นเปิด 24 ชม. แค่ใน 24 ชั่วโมงนั้นก็มีตลาดของประเทศต่างๆที่สลับกันเปิดและปิด ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเวลาในตลาด forex กันครับ

VDO : เวลาในตลาด Forex


Similar Posts