trader style

ในบทเรียนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับนักเทรดประเภทต่างๆที่อยู่ในตลาด Forex นักลงทุนแต่ละคนนั้นมีรูปแบบการลงทุนไม่เหมือนกัน แต่ก็ยังพอจำแนกหลักๆได้เป็น 4 ประเภท วีดีโออธิบายแต่ละประเภทจะมีประโยชน์ ในการสำรวจตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหน ทำให้หาวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้น


คุณเป็น Forex Trader ประเภทไหน?


Day Trading


Swing Trading


Position Trading


Scalping Trading


Similar Posts