สารบัญสอนฟรี

1. ตลาด Forex คืออะไร?
2. คำศัพท์พื้นฐานในตลาด Forex
3. เวลาเปิดปิดของตลาด Forex
4. Meta trader 4
5. Indicator คืออะไร?
6. แนวโน้ม(Trend)
7. ADX
8. Moving average
9. Fibonannci
10. Candle Stick (แท่งเทียน)
11. Chart pattern
12. RSI
13. Stochastic
14. Trendline
15. Forex Trader
16. Trading Style
17. Trading Plan
18. Support/Resistance
19. Oscillator
20. Pivot Point
21. Elliott wave
22. Stoploss
23. Trading System
24. Money Management

MT4 PC

การเทรด Forex นั้นเราจะทำผ่าน Terminal ซึ่งเป็น Program เชื่อมต่อระหว่างเรากับตลาด ซึ่ง Meta Trader 4 เป๊นโปรแกรมยอดนิยม และหลาย Forex Broker ก็นิยมเลือกโปรแกรมนี้เป็นหลัก

VDO : การลงโปรแกรม Meta trader4


VDO : วิธีการใช้โปรแกรม Meta trader 4


VDO : การ Buy และ Sell โดยใช้ Meta Trader4

Similar Posts