forex broker คืออะไร


ในการเทรดนั้น เราไม่สามารถเข้าซื้อขายเช้าไปในตลาด Forex โดยตรงได้ จำเป็นต้องมีตัวกลางที่มีหน้าที่คอยส่งคำสั่งซื้อขายให้เรา บทเรียนนี้เราจะมาดูว่า forex broker คืออะไรกันครับ


VDO : Forex broker


Similar Posts